Sign up
 Automatic website change logs and notification

|  Home  |  Webmasters  |  Directory  |  Compare  |  Help  

 

Jarný Trojkopčiak


Address: j3k.13zbor.sk

Current status: Connection error: 403 Forbidden
Number of users monitoring this page: 0
Most recent sizable change (text, html) : 2016-03-20 15:04
Most recent change (text, html) : 2016-03-20 15:04
Last checked for changes: 2016-05-11 19:18
ChangeDetection started monitoring: 2010-02-21 15:04
Add search to your site

Add a search engine to your website today,
for free, in less than ten minutes.

FreeFind.com

monitor this page

Page Address:
Send alert to:

summary of most recent changes

Showing 1 - 5 of 25 1 2 3 4 [next]

View changes:  2016-03-20 15:04    2 new words, 0 deleted words, <1% change   
... . 70. zbor - Bizóni 3. 110. . 70. zbor - Bizóni 3. 110. . 70. zbor ... 3. 110.   

View changes:  2016-03-19 15:04    139 new words, 359 deleted words, 81% change   
Jarný Trojkopčiak 2324. ročník Kedy: v sobotu 19.3A máme tu krátke zhodnotenie tohtoročného Trojkopčiaku. 2016 Cieľ: V zostave 4 roverské ... tímov dorazilo dnes na Stánisko Na jar to tento rok vyzerá už dlhšie122 astníkov. Dúfame ... by sme sa potešili, ak by ste sa ... ulohy z lanom (ale tá pravá pre nás začína až Jarným Trojkopčiakomaj akýmikolvek inými) pochválili, napr. Príď s nami privítať ... ... Jarný Trojkopčiak 24. ročník A máme tu krátke zhodnotenie tohtoročného Trojkopčiaku. V zostave 4 roverské ... tímov dorazilo dnes na Stánisko 122 astníkov. Dúfame ... by sme sa potešili, ak by ste sa ... ulohy z lanom (ale aj akýmikolvek inými) pochválili, napr. ... na stránke eventu https://www. facebook.com/ ... a tu sú výsledky: vĺčatá a včielky34. ... zbor70.zbor 1. zbor (Mustangy) skauti a skautky 1.-2. 91. ... Jarný Trojkopčiak 23. ročník Kedy: v sobotu 19.3. 2016 Cieľ: Stánisko Na jar to tento rok vyzerá už dlhšie, ... ale tá pravá pre nás začína až Jarným Trojkopčiakom. Príď s nami privítať ... . Na troch kopcoch na Teba akajú tri lohy ... ktoré sľubujú veľa zábavy. Tento rok sme vybrali: Vĺčatá a včielky: Krásny vrch, ... na Stánisko do 17:00. Ak by ste radi ... 3k@13zbor... .sk . Tešíme sa na Vás! J3K: ... Vyrazil som do tmy...    more...

View changes:  2016-03-12 15:04    80 new words, 0 deleted words, 16% change   
... Hviezda, Veľká Baňa Umiestnenie loh Pre tých o chodia radi na istotu tu máme aj zamerané súradnice: Hviezda: N48°15.988" E17°8.726" Chlmec: N 48° 11.821" E 017° 06.655" Krásny vrch: N 48° 12.866" E 017° 06.675" Veľká Baňa: N 48° 13.610" E 017° 07.628" Pre tých najpohodlnejších tu mámle celý Trojkočiak v jednom JarnyTrojkopciak2016.gpx súbore. Infoleták J3K Hviezda, Veľká Baňa Umiestnenie loh Pre tých o chodia radi na istotu tu máme aj zamerané súradnice: Hviezda: N48°15.988" E17°8.726" Chlmec: N 48° 11.821" E 017° 06.655" Krásny vrch: N 48° 12.866" E 017° 06.675" Veľká Baňa: N 48° 13.610" E 017° 07.628" Pre tých najpohodlnejších tu mámle celý Trojkočiak v jednom JarnyTrojkopciak2016.gpx súbore. Infoleták J3K Hviezda, Veľká Baňa ... Infoleták J3K   

View changes:  2016-02-12 15:04    101 new words, 170 deleted words, 48% change   
... Kedy: v sobotu 21.319.3. 2015 2016 Cieľ: Stánisko o chvíľa tu máme Na jarto tento rok vyzerá už dlhšie, a s ou ja neodmysliteľný Jarný Trojkopčiakale tá pravá pre ... začína až Jarným Trojkopčiakom. Príď s nami privítať jar. Na troch kopcoch na Teba akajú tri lohy, kopa ktoré sľubujú veľa zábavy a tieto tri kopce. Tento rok sme vybrali: Vĺčatá a včielky: Hrubá PlešKrásny vrch, Hrubý DrieňovecChlmec... Kedy: v sobotu 19.3. 2016 Cieľ: Stánisko Na jarto tento rok vyzerá už dlhšie, ale tá pravá pre ... začína až Jarným Trojkopčiakom. Príď s nami privítať jar. Na troch kopcoch na Teba akajú tri lohy, ktoré sľubujú veľa zábavy . Tento rok sme vybrali: Vĺčatá a včielky: Krásny vrch, Chlmec, Veľká Baňa Skauti/skautky: Krásny vrch, Hviezda, Veľká Baňa Roveri/roverky: ... niečo viac volajte na 0915700078, alebo ... Kedy: v sobotu 21.3. 2015 Cieľ: Stánisko o chvíľa tu máme jar... , a s ou ja neodmysliteľný Jarný Trojkopčiak. Príď s nami privítať jar. ... akajú tri lohy, kopa zábavy a tieto tri kopce: Vĺčatá a včielky: Hrubá Pleš, Hrubý Drieňovec, machy Skauti/skautky: Hrubá Pleš, Devínska Kobyla, machy Roveri/roverky: ... niečo viac volajte na 0911974148 alebo 0907572183 (Tuti), alebo mailujte na j3 ... J3K: ...    more...

View changes:  2016-02-11 15:04    353 new words, 92 deleted words, 80% change   
... Trojkopčiak 23. ročník Nádherný prvý jarný deň Kedy: v sobotu ... tu máme jar, a spolu s ním aj ou ja neodmysliteľný Jarný Trojkopčiak je za . Príď s namiprivítať jar. Verímeakajú tri lohy, e sa vám páčilo ... Jarnom Trojkopčiaku zišlo 148 kopa zábavy a to 4 roverské, ... bodov tu máme výsledkytieto tri kopce: vĺčatá Vĺčatá a včielky : Hrubá Pleš, ... j3k@13. zbor včielky 11. zbor 13sk . zbor vĺčatá ... Trojkopčiak 23. ročník Kedy: v sobotu ... tu máme jar, a ... s ou ja neodmysliteľný Jarný Trojkopčiak . Príď s namiprivítať jar. akajú tri lohy, kopa zábavy a tieto tri kopce: Vĺčatá a včielky : Hrubá Pleš, ... j3k@13... . sk . Tešíme sa na Vás! J3K: ... od siedmej ráno. Trasa: Hrubá Pleš ... Devínska Kobyla, machy Umiestnenie loh Po uložení ... aj zamerané súradnice: Hrubý Drieňovec: N ... - pozor, kóta sa nenachádza na ... Trojkopčiak 23. ročník Nádherný prvý jarný deň a spolu s ním aj Trojkopčiak je za nami... . Veríme, e sa vám páčilo ... Jarnom Trojkopčiaku zišlo 148 a to 4 roverské, ... bodov tu máme výsledky: vĺčatá a včielky ... 13. zbor včielky 11. zbor 13. zbor vĺčatá skauti a skautky 13 ... zbor Citrón a Smajlík roveri a roverky 70. zbor 91 ... zbor 11. zbor Tešíme sa ... na vás opäť o rok. stránka so zadaním foto.13zbor.sk ...    more...


link to this change log

Changes to the page j3k.13zbor.sk are logged on this page as they are detected. You can link to this log by pasting the HTML below into your page. It produces a link which looks like this: change log

log in


 email
 password
remember me
   

search Automatic website change logs and notification

|  Home  |  Webmasters  |  Directory  |  Compare  |  Help  

 
All rights Reserved © 2017 WebMonitoring Technologies Inc. 1900 - 885 West Georgia St. Vancouver, BC V6C 3H4 CA

    home     faq     policies     contact     website panels     tag reference    

Site search technology provided by FreeFind.com and Findia.Net net search